Dewar

Dewar

735.90 kr1,932.70 kr

Stor toppöppning för enkel isättning av torr is/alkoholblandningar eller flytande nitrogen. Dessa avkylare ger snabb kondensering av flyktiga komponenter. Mått: NS, I.D. djup x dia. (mm), Slangansl. (mm), Ca total längd (mm)

Mått 1: 14/23
Mått 2: 150 x 25
Mått 3: 8
Mått 4: 220
735.90 kr
Mått 1: 19/26
Mått 2: 200 x 30
Mått 3: 8
Mått 4: 260
894.30 kr
Mått 1: 24/29
Mått 2: 200 x 40
Mått 3: 9
Mått 4: 295
1,045.00 kr
Mått 1: 24/29
Mått 2: 250 x 50
Mått 3: 10
Mått 4: 345
1,313.40 kr
Mått 1: 29/32
Mått 2: 300 x 70
Mått 3: 10
Mått 4: 407
1,932.70 kr
Category:

Description

Stor toppöppning för enkel isättning av torr is/alkoholblandningar eller flytande nitrogen. Dessa avkylare ger snabb kondensering av flyktiga komponenter.

Mått: NS, I.D. djup x dia. (mm), Slangansl. (mm), Ca total längd (mm)

Dewar

735.90 kr1,932.70 kr

Large top opening for easy introduction of dry ice/alcohol mixtures or liquid nitrogen. These coolants provide rapid condensation of volatile components. Measures: NS Joint, I.D. depth x dia. (mm), Hose conn. (mm), Approx. overall height (mm)

Mått 1: 14/23
:
Mått 3: 8
:
735.90 kr
:
:
Mått 3: 8
:
894.30 kr
:
:
Mått 3: 9
:
1,045.00 kr
:
:
:
:
1,313.40 kr
Mått 1: 29/32
:
:
:
1,932.70 kr
Category:

Description

Large top opening for easy introduction of dry ice/alcohol mixtures or liquid nitrogen. These coolants provide rapid condensation of volatile components.

Measures: NS Joint, I.D. depth x dia. (mm), Hose conn. (mm), Approx. overall height (mm)