Soxhlet/Dean Stark

Soxhlet/Dean Stark

3,876.40 kr

Denna apparatur kombinerar två analytiska tekniker. Soxhlet extraktion och Dean Stark azeotropik destillation till en ensamstående process för borttagning av både vatten och CDDer/CDFer från våta partikulära prover. Fastställande av både vatten och CDDer/CDFer från samma prov är uppnås utan behov av uttorkning innan Soxhlet extraktion. Förluster av analyseringar och förvanskning undviks. Komplett. Mått: Kolvkap. (ml), GK borr (mm)

Mått 1: 1000
Mått 2: 25
3,876.40 kr

Description

Denna apparatur kombinerar två analytiska tekniker. Soxhlet extraktion och Dean Stark azeotropik destillation till en ensamstående process för borttagning av både vatten och CDDer/CDFer från våta partikulära prover. Fastställande av både vatten och CDDer/CDFer från samma prov är uppnås utan behov av uttorkning innan Soxhlet extraktion. Förluster av analyseringar och förvanskning undviks. Komplett.

Mått: Kolvkap. (ml), GK borr (mm)

Soxhlet/Dean Stark

3,876.40 kr

This apparatus combines two analytical techniques. Soxhlet extraction and Dean Stark azeotropic distillation into a single process for the removal of both water and CDDs/CDFs from wet particulate samples. Determination of both water and CDDs/CDFs on the same sample aliquot is achieved without the need for desiccation prior to Soxhlet extraction. Loss of analytes and sample contamination are avoided. Complete. Measures: Flask cap. (ml), Stopcock bore size (mm)

:
:
3,876.40 kr

Description

This apparatus combines two analytical techniques. Soxhlet extraction and Dean Stark azeotropic distillation into a single process for the removal of both water and CDDs/CDFs from wet particulate samples. Determination of both water and CDDs/CDFs on the same sample aliquot is achieved without the need for desiccation prior to Soxhlet extraction. Loss of analytes and sample contamination are avoided. Complete.

Measures: Flask cap. (ml), Stopcock bore size (mm)