Liebig

Liebig

469.70 kr676.50 kr

Formen eliminerar klot där uppehåll förmodligen inträffar. Mått: NS H, NS K, Ca kondenseringsyta (cm2), Slangansl. (mm), Ca total höjd (mm)

Mått 1: 19/26
Mått 2: 19/26
Mått 3: 34
Mått 4: 8
Mått 5: 203
565.40 kr
Mått 1: 29/32
Mått 2: 29/32
Mått 3: 34
Mått 4: 8
Mått 5: 223
676.50 kr
Mått 1: 14/23
Mått 2: 14/23
Mått 3: 34
Mått 4: 8
Mått 5: 193
478.50 kr
Mått 1: 14/23
Mått 2: 14/23
Mått 3: 34
Mått 4: 8
Mått 5: 178
469.70 kr
Category:

Description

Formen eliminerar klot där uppehåll förmodligen inträffar.

Mått: NS H, NS K, Ca kondenseringsyta (cm2), Slangansl. (mm), Ca total höjd (mm)

Liebig

469.70 kr676.50 kr

Design eliminates bulbs where holdup is likely to occur. Measures: NS Top joint, NS Bottom joint, Approx. condensing area (cm2), Hose conn. (mm), Approx. overall height (mm)

:
:
:
Mått 4: 8
:
565.40 kr
Mått 1: 29/32
Mått 2: 29/32
:
Mått 4: 8
:
676.50 kr
Mått 1: 14/23
Mått 2: 14/23
:
Mått 4: 8
:
478.50 kr
Mått 1: 14/23
Mått 2: 14/23
:
Mått 4: 8
:
469.70 kr
Category:

Description

Design eliminates bulbs where holdup is likely to occur.

Measures: NS Top joint, NS Bottom joint, Approx. condensing area (cm2), Hose conn. (mm), Approx. overall height (mm)