Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/01/2000401/glahi.se/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/dynamic_css.php on line 6515 Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/01/2000401/glahi.se/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/dynamic_css.php on line 6526 Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/01/2000401/glahi.se/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/dynamic_css.php on line 6529

Destillation

­

Här finner du vårt urval av destillationsutrustning. Vi kan också specialblåsa vårt labbglas utefter dina specifika önskemål.

  Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/01/2000401/glahi.se/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php on line 239
 • Komplett apparatur för borttagning av inkränktande substanser i kvantitativa analyser av varierande industriella avfallsvatten, saltlösningar och reagenta vatten. Mått: Ca total höjd (mm)


 • För fastställande av förekomsten av proteinrik nitrogen i vatten. Också väldigt användbar för att preparera små kvantiteter av glasdestillerat vatten. Apparaturen kan användas för fenol, selenium och fluorida fastställanden. Mått: Kolvkap. (ml), NS, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Apparatur, Cyanid

  2,919.00 kr

  Denna apparatur har varit lyckad vid användning i analysering av industriella avloppsvatten, saltlösningar och reagenta vatten. Mått: Kolvkap. (ml), Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Denna apparatur är konstruerad för analyser av reaktiva utsläpp. Dropptratten har en glaskran. Komplett. Mått: NS, Kolvkap. (ml)


 • Apparatur, Dean Stark

  2,710.40 kr

  Konstruerad för medel som är tyngre och lättare än vatten. Nedre trevägs kranen ger en öppning för provtagning och apparaturen kan tömmas utan att behöva monteras isär. Mått: Kolvkap. (ml), NS, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Apparatur, Fluorid

  2,295.00 kr

  För fastställande av fluorida jon i vattenprover. Den fluorida jonen är isolerad i destillationen. Mått: Kolvkap. (ml), NS, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Denna konstruktion använder ett termometerklot som kolonnpackning. Kompakt huvud och kondensator ger bättre separation genom att reducera blöta ytor. Konaktig mottagare har rör som har placerats för bästa återvinning av produkt. Mått: NS, ND Termometer och sidorör, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Används för att mäta koncentration av den totala och den upplösta lösliga syresulfaten i vatten. Kopparsulfat är den enda vanliga syran som är olöslig. Komplett. Mått:


 • För fastställande av fria sulfider och en återproducerande del av de bundna sulfiderna i mat, som t ex produkter för tillsättning av kolsyra. För att försäkra om en komplett förslutning under analysen bör varje kärna klämmas ihop. Mått: Kolvkap. (ml), Trattkap. (ml), NS, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Apparatur, vakuum

  1,767.00 kr

  Stödstav ger stabilitet till denna småskaliga vakuumdestillationsapparatur. Huvudrörets NS K kan konverteras till en termometer. Mått: NS K, Slangansl. (mm), Ca total höjd (mm)


 • Destillationshuvud

  689.70 kr

  Destillationshuvud med en kondensator fastsatt på det vertikala röret. Mått: NS H, NS kylare, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Dewar-typs kondenseringsyta för användning med lågkokande vätskor för att ge snabb returnering av den kondenserade vätskan. Enheten kan laddas med torr is/alkoholblandningar eller flytande nitrogen. Mått: Kylarkap. (ml), Kran borrstorlek (mm), NS K, Ca total höjd x bredd (mm)


 • När en NS termometer blir påsatt i toppen av denna apparatur, tjänar klotet och skaftet kolonnpackning. Närkopplad kondensator och vakuumanslutning ger en extremt kort väg för kondenseringen. Mått: NS, NS termometer, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Vakuum mantlad konstruktion för mer effektivitet. När en NS termometer blir påsatt på toppen av denna apparatur, tjänar klotet och skaftet kolonnpackning. Tätt ihopkopplad kondensator och vakuumanslutning ger en extremt kort väg för kondenseringen. Mått: NS, NS Termometer, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Konstruktionen använder Vigreux inbuktningar för att öka ytarean inom ångans väg. Detta gynnar bättre smältning före kondensation och frambringar bättre separation. Mått: NS, NS Termomter, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Cold finger kondensator tillåter smältning. Mått: NS, NS termometer, Slangansl. (mm), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Vigreux destillationshuvud med NS på vertikala rör för 25 mm nedsänkning av termometrar. Mått: NS, NS Termometer, Ca total höjd x bredd (mm)


 • Enkel fragmenterande kolonn med 10 mm I.D. inbuktningar för att stödja packning. Ett stort antal olika material kan användas för bättre separationer. Mått: NS, Kolonnhöjd (mm), Ca höjd (mm)


 • Destillationsmottagare

  1,068.00 kr

  Konstruktion av kon-typ som har tre stycken mottagare med 45 graders mellanrum. Kondensatorer med droppkärnor skjuter ut i den sfäriska sektionen och håller våta ytor och produkt uppehåll på ett minimum. Mått: NS, NS till kylare, Slangansl. (mm)


 • Dean Stark konstruktion för vätskor som är antingen tyngre eller lättare än vatten. Nedre trevägs tappkranen ger öppning för prover och apparaturen kan kan tömmas utan att behöva plockas isär. Uppfångningsarean är placerad högt över kokningsflaskan. Idealisk för fastställande av vatteninnehåll i organiska vätskor. Glaskran med 2,5 mm borr. NS för termometer 10/19. Mått: Kap. (ml), NS, Graderingar, Ca total höjd x bredd (mm)


 • Radiell-typ tillåter uppdelning till fyra 50 ml mottagarflaskor. GK med 2,5 mm borr. Mått: NS, Kolvkap. (ml), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Roterande destillationsmottagare tillåter fyra flaskor att bli gradvis fyllda. Vakuumadaptern är böjd i 105 graders vinkel. Mått: NS, Slangansl. (mm), Kolvkap. (ml), Ca total höjd x bredd (mm)


 • Flashkolonn

  385.00 kr

  Kolonn med NS, filter porositet 2 och kran. Mått: Höjd x bredd (mm), NS, Krantyp


 • Inträdesrör för komplett överföring till destillationsflaskan. Ingen risk för införing av prov in i sidoröret. Platinerad gasväv försäkrar maximal destillationsgrad med försvinnande tomrum. Pressad ånga som tillförs ökar destillationseffektiviteten. Hastigheten av ammoniak som uppstår från kondensatorn är maximerad genom tillfångatagande i en borsyr syrelösning. Prov kan vara baserade på den aktuella vikten eller mängden av destillationsbar ammoniak efter smältning. Kan användas för ultra-micro, macro eller semi-micro fastställanden. Mått: Övre NS H, Nedre NS H, Ca total höjd x bredd (mm)


 • Flaska med två ändamål. Flaskans konstruktion inkluderar ett expansionsklot som en försäkring mot rundbildning och skumning under smältning. Ger en mer flexibel isättning av ånga under destillation. Mått: Kap. (ml), NS, Ca total höjd x bredd (mm)


 • Med en NS H i toppen och en NS K droppkärna i botten. Inbuktningar i botten för att stödja packningsmaterial. Mantel som tillåter att kolonnen används som kondensator. Mått: NS, Slangansl. (mm), Kolonnhöjd (mm)


 • Kolonn, Snyder

  546.00 kr

  Snyder destillations kolonn med flytande kulventiler för bättre kontakt mellan ånga och vätska. Mått: NS, Kolonn x kammar längd (mm), Antal kammare, Ca total höjd (mm)


 • Kolonn, vakuum mantlad

  1,115.00 kr

  Vakuum mantlad fragmenterande kolonn med 11 mm I.D. inbuktningar för stöd till kolonnpackning. Mått: NS, Kolonnhöjd (mm)


 • Kolonn, Vigreux

  386.00 kr

  Vigreux destillations kolonn med inbuktningar över hela längden för bättre kontakt mellan ånga och vätska. Mått: NS, Kolonnhöjd (mm)


 • Vätskebehållare för kolonn med hylsa och kärna. Mått: Kap. (ml), NS


 • Med NS K i båda ändarna för att anslutas till andra klot eller flaskor med kärnor. Adapter ger möjlighet att ansluta till en vakuumkälla. Mått: NS, Kuldia. (mm), Ca kulvolym (ml), Ca höjd (mm)


 • Ventilhuvud

  375.00 kr

  Ventilhuvud med NS 29/32 och kran. Mått: Krantyp